• Fysiske og elektroniske bilag, som indeholder kortinformation (f.eks kvitteringer fra betalingsterminalen, transaktionslog, reklamationsbreve, PC’ere, netværks- og kommunikationsudstyr), skal opbevares på et sikkert sted (f.eks. låst inde), og kun behørige personer må have adgang til dem.
  • Når der ikke længere er behov for de fysiske og elektroniske bilag, skal de makuleres sikker.
  • En afstemning bør ske hver dag, helst efter lukketid.
  • Butikkens eksemplar af terminalkvitteringen skal til enhver tid gemmes et sikkert sted, som kun behørige har adgang til. 
  • Personalet som står for bogføring og administration, inklusiv kassepersonale, skal informeres om deres ansvar for korrekt håndtering af kortinformation og om hvilke regler og rutiner, der gælder.
  • Det tekniske udstyr (betalingsterminalen) skal være placeret, så uvedkomne ikke kan komme i nærheden af det.
  • Kontroller det tekniske udstyr hver dag for at sikre, at der ikke har været manipuleret med det.
  • Kun behørige personer må have adgang til kodeord til det tekniske udstyr. Personale med adgang til kodeordet, skal have fået instruktion om, at kodeordet ikke må udleveres til andre.
  • Kodeord opbevares, så de ikke er tilgængelige for uvedkomne.
  • Kodeord skiftes med jævne mellemrum og så snart, der opstår mistanke om, at kodeordet er kommet uvedkommende i hænde.
  • Sælges eller kasseres det tekniske udstyr, må indholdet ikke blive tilgængeligt for uvedkomne.