Swedbank Pay fastsætter serviceafgifterne baseret på en individuel vurdering af blandt andet den enkelte forretnings kortomsætning og sammensætning af transaktioner. Der er som udgangspunkt ingen, som betaler den maksimale serviceafgift på alle korttyper.

De nedenfor listede serviceafgifter er dermed ikke et udtryk for standardpriser, og de giver ikke et billede af, hvad en gennemsnitlig forretning betaler i serviceafgifter hos Swedbank Pay, men har alene tilformål at opfylde lovens krav om offentliggørelse af de maksimale serviceafgifter.