Gå til tekst

Risikoklassificering

Formålet med risikoklassificering er at skærpe kundernes opmærksomhed over for nogle grundlæggende risikofaktorer ved et lån men samtidig bevare kundernes frie valg til at vælge de lån, som de ønsker.

Risikoklassificeringen har til formål at sætte forbrugeren i stand til let og hurtigt at se, om der er forhold ved lånet, som denne bør være særligt opmærksom på.

Tilbud om lån og kreditter med pant i fast ejendom eller pant i andelsbolig skal risikoklassificeres i grøn (lav risiko), gul (mellem risiko) og rød (høj risiko). Ved at sammenligne din egen risikoprofil med lånets risikoprofil, kan du hurtigt se, om de matcher.

Risikoklassificering for låne- og kredittilbud på over 100.000 kr med pant i fast ejendom eller pant i andelsbolig.

Produkter Valuta Afviklingsprofil
Andelsboliglån DKK med afdrag eller i periode uden afdrag    
Andelsboligkredit DKK      
Prioritetslån DKK med afdrag    
Billån DKK med afdrag    
Forbrugslån DKK med afdrag    
Kassekredit DKK      
Swedbank Hypotek SEK med afdrag eller i periode uden afdrag    
Topplån i SE SEK med afdrag    

Inddeling af udlånsprodukter mod pant i fast ejendom eller pant i en andel i en andelsboligforening i risikokategorier.

Kategori Beskrivelse Eksempler
Et låne- eller kredittilbud, som i hele lånets løbetid afdrages løbende og er fastforrentet eller variabelt forrentet med renteloft
 1. Fastforrentede banklån med afdrag.
 2. Fastforrentede lån ydet af andre långivere end banker og realkreditinstitutter med afdrag.
 3. Variabelt forrentede lån med afdrag og renteloft.
 4. Fastforrentede andelsboliglån med afdrag.
 5. Variabelt forrentede andelsboliglån med afdrag og renteloft.
Et låne- eller kredittilbud, der er variabelt forrentet og/eller afdragsfrit i hele eller dele af lånets løbetid
 1. Fastforrentede banklån uden afdrag.
 2. Variabelt forrentede realkreditlån med/uden afdrag.
 3. Variabelt forrentede banklån med/uden afdrag.
 4. Variabelt lån ydet af andre långivere end banker og realkreditinstitutter med/uden afdrag.
 5. Fastforrentede lån ydet af andre långivere end banker og realkreditinstitutter uden afdrag.
 6. Variabelt forrentede andelsboliglån med/uden afdrag.
 7. Variabelt forrentede lån med renteloft uden afdrag.

Et låne- eller kredittilbud der:
a) udbydes som en pakke bestående af et lån og et selvstændigt finansielt instrument bortset fra en fastkursaftale og kurskontrakt,

b) er optaget i anden valuta end DKK og EUR, eller

c) ikke kan indfris til kurs 105 eller derunder efter 9 år eller senere.

 1. Lån optaget i anden valuta end DKK eller EUR.
 2. Lån i SEK med fast rente kan medføre ränteskillnadsersättning. Indfrielseskurs kendes derfor ikke.

Alle eksempler forudsætter en hovedstol på over 100.000 kr.