Du skal indskyde mindst 5.000 kr., og du kan højst indskyde 60% af din nettoløn. Dog kan du altid indskyde 250.000 kr. på kontoen.

Du kan indskyde på Etableringskontoen fra den 16. maj i fradragsåret til og med den 15. maj i det efterfølgende år. Indskud kan du trække fra i skat.

Kontoen forrentes med samme rente som E-sparkonto.

Udbetaling

Indskud kan udbetales ved opstart af virksomhed allerede året efter, at indskuddet er fratrukket ved indkomstopgørelsen.

Indskuddene skal udbetales i det år, virksomheden bliver etableret, eller senest i de 9 følgende indkomstår – dog senest ved udgangen af det indkomstår, hvor du når folkepensionsalderen.