Sådan fungerer en Børneopsparing

På en børneopsparingskonto får du en skattefri rente helt op til barnets 21. år. Forældre, plejeforældre, bedsteforældre eller oldeforældre kan oprette en børneopsparing. Det kan gøres frem til det kalenderår, hvor barnet fylder 14 år. Et barn må kun have én børneopsparing.

Du må indsætte op til 6.000 kr. om året op til i alt 72.000 kr. Du kan indbetale direkte på kontoen eller få overført et fast beløb fra din konto til børneopsparingskontoen.

Børneopsparingen er bundet i mindst syv år og kan forlænges med yderligere syv år ad gangen. Opsparingen kan udbetales, når barnet er fyldt 14 år og senest ved barnets 21 års fødselsdag.

Skattefrie fordele

Renterne er skattefrie i bindingsperioden, hvorefter saldoen kan hæves kvit og frit. Renten er variabel, og du kan altid se de aktuelle rentesatser under renter og gebyrer. Renten tilskrives børneopsparingen ultimo december hvert år. Bemærk at rentetilskrivning kun finder sted, hvis tilskrivningen beløber sig til 1 kr. eller mere.