Kort om Prioritetslån

Låntype: Banklån uden mulighed for afdragsfrihed
Belåningsgrad: Op til 85% af ejerboligens værdi
Løbetid: Op til 25 år
Rente: Variabel. Se de aktuelle priser her
Udbetaling: Hele lånet udbetales på én gang
Indfrielse: Løbende afbetaling. Lånet kan til enhver tid indfries til kurs 100

Kort om Prioritetskredit

Lånetype: Kassekredit
Belåningsgrad: Op til 40% af ejerboligens værdi
Løbetid: Op til 25 år
Rente: Variabel. Se de aktuelle priser her
Indfrielse: Kreditten kan til enhver tid indfries til kurs 100 eller til forfald
Foranstående lån skal være med afdrag

Værd at vide om Prioritetslån/kredit

Rentevilkår

Renten på Prioritslånet fastsættes ud fra Cibor 3 måneder + tillæg på 1,50% ved belåning op til 85% og et tillæg på 1,30% ved belåning op til 80%. Renten fastsættes den næstsidste bankdag i hvert kvartal og tilskrives kvartalsvis. Renteberegningsmetode er 365 dage.

Renten på Prioritetskreditten fastsættes ud fra Cibor 3 måneder + tillæg på 2,00% ved belåning op til 85% og et tillæg på 1,80% belåning op til 80%. Renten fastsættes den næstsidste bankdag i hvert kvartal og tilskrives kvartalsvis. Renteberegningsmetode er 365 dage.

Vurderingsfastsættelse

Belåning sker på baggrund af vurdering foretaget af bankens interne vurderingskonsulent eller købsaftale. Ejendommen skal handles via en ejendomsmægler. Swedbanks interne vurderingskonsulent skal altid godkende prisen. Denne vurdering er gratis hvis finansiering optages.

Sikkerhedsstillelse

Direkte pantebrev med 1. prioritet lyst i ejendommen. Det respekteres dog i ejerlejligheder at ejerforening har lyst 1. prioritet.

Låneudbetaling

Intet kurstab ved udbetaling.

Etableringsomkostninger

Se de aktuelle renter og gebyrer her. Hertil kommer omkostninger til det offentlige i form af fast og variabel tinglysningsafgift.

Godkendelse

Bevilling af lån sker efter bankens sædvanlige kreditvurdering. Det er en forudsætning for at blive godkendt, at du har lønkonto i Swedbank.