Kort om Prioritetslån

Låntype: Banklån uden mulighed for afdragsfrihed
Belåningsgrad: Op til 85% af ejerboligens værdi
Løbetid: Op til 25 år
Rente: Variabel. Se de aktuelle priser her
Udbetaling: Hele lånet udbetales på én gang
Indfrielse: Løbende afbetaling. Lånet kan til enhver tid indfries til kurs 100.

Vil du vide mere?

Læs mere om Prioritetslån her

Hvad skal der til for at få et Prioritetslån i Swedbank:

 • Du er myndig
 • Du er ikke registreret i RKI eller debitorregistret
 • Du er ikke ejer af en ejendom eller andet aktiv, hvori der er gjort udlæg
 • Du er EU-statsborger eller har permanent opholdstilladelse i Danmark
 • Du skal have en aktiv lønkonto i Swedbank

Du skal have følgende dokumentation klar, så du kan vedhæfte det elektronisk i ansøgningen:

Hvis der er mere end én ansøger, skal der vedhæftes lønsedler, ID, udskrift fra Kreditstatus og årsopgørelse for begge. OBS! Sandsynligheden for at få bevilliget det ønskede lån er større, hvis din ægtefælle/samlever er medansøger på lånet.

 • Seneste årsopgørelse
 • Lønsedler fra de sidste 3 måneder. Hvis du er selvstændig, skal vi have dine seneste 2 årsopgørelser og regnskaber
 • Udskrift fra www.kreditstatus.dk ”min kreditstatus”
 • Legitimation – kopi af pas eller kørekort samt sygesikringsbevis
 • Salgsopstilling på den bolig, som du ønsker at købe
 • Fyldestgørende budget.*
 • Seneste terminskvittering og brandpolice hvis du har modtaget dette fra ejendomsmægleren
 • Evt. tilstandsrapport
 • Oversigt over konti i nuværende bank. Gerne skærmprint fra din netbank. Oversigt skal indeholde kontonumre

*Budget

Vi behandler din låneansøgning inden for 3 hverdage.

Fortrydelsesret

Efter forbrugeraftalelovens § 17 kan du fortryde en aftale om en finansiel tjenesteydelse inden for 14 dage, hvis aftalen er:

 • en fjernsalgsaftale, hvorved forstås at aftalen indgås ved brug af fjernkommunikation eksempelvis via telefonen eller internetbanken (uden fysisk kontakt), og at det sker som et led i et system for fjernsalg.