Kort om andelsboligfinansiering

Belåningsgrad: Op til 90% af andelsboligens værdi
Løbetid: 25 år
Rente: Variabel. Se de aktuelle priser her
Indfrielse: Løbende afbetaling
Sikkerhed: Tinglyst ejerpantebrev i andelsboligen

Krav til godkendelse

Andelsboligforeningens samlede gæld må ikke overstige 50% af ejendommens offentlige værdi.
Du skal desuden godkendes i henhold til Swedbanks sædvanlige procedure.

Vil du vide mere?

Her kan du læse fakta om Andelsboliglån og Andelsboligkredit

Hvad skal der til for at opnå andelsboligfinansiering i Swedbank:

 • Du er myndig
 • Du er ikke registreret i RKI eller debitorregistret
 • Du er ikke ejer af en ejendom eller andet aktiv, hvori der er gjort udlæg
 • Du er EU-statsborger eller har permanent opholdstilladelse i Danmark
 • Du skal have en aktiv lønkonto i Swedbank

Du skal have følgende dokumentation klar, så du kan vedhæfte det elektronisk i ansøgningen:

Hvis der er mere end én ansøger, skal der vedhæftes lønsedler, ID, udskrift fra Kreditstatus og årsopgørelse for begge. OBS! Sandsynligheden for at få bevilliget det ønskede lån er større, hvis din ægtefælle/samlever er medansøger på lånet.

 • Seneste årsopgørelse fra SKAT
 • Seneste lønseddel
 • Budget
 • Udskrift fra www.kreditstatus.dk ”min kreditstatus”
 • Legitimation – kopi af pas eller kørekort samt sygesikringsbevis
 • Referat fra seneste generalforsamling i andelsboligforeningen
 • Andelsboligforeningens seneste årsregnskab
 • Vedtægter
 • Dokumentation for fastsættelse af andelskronen
 • Og ved køb – underskrevet købsaftale

Vi behandler din låneansøgning inden for 3 hverdage.

Fortrydelsesret

Efter forbrugeraftalelovens § 17 kan du fortryde en aftale om en finansiel tjenesteydelse inden for 14 dage, hvis aftalen er:

 • en fjernsalgsaftale, hvorved forstås at aftalen indgås ved brug af fjernkommunikation eksempelvis via telefonen eller internetbanken (uden fysisk kontakt), og at det sker som et led i et system for fjernsalg.