Værd at vide om andelsboliger

Når du køber en andelsbolig, bliver du samtidigt medlem af andelsboligforeningen sammen med de andre andelshavere. Som andelshaver ejer du ikke boligen på samme måde som en ejerbolig, men får i stedet brugsret til den.

Andelsboligforeningen ejer ejendommen, og har ansvaret for ejendommens drift. Det er for eksempel andelsboligforeningen, der beslutter, hvad der skal ske med ejendommen, når det kommer til forbedringer, nyt tag og nye vinduer.

Som andelshaver får du som udgangspunkt del i ejendommens formue. Formuen stiger i takt med, at gælden i ejendommen tilbagebetales. Værdifastsættelsen af ejendommen har også indflydelse på ejendommens formue. Du kan også påvirke din egen andelsboligs værdi, hvis du foretager forbedringer. Det kan for eksempel være nyt køkken eller bad. Forbedringer nedskrives dog over en tidsperiode efter fastsatte regler.

Hvad koster en andelsbolig?

Andelsboliger handles kontant. Dit bevis, for at du nu er medlem af andelsboligforeningen, er et andelsbevis.

Hver måned skal du betale en boligafgift. Boligafgiften dækker din andel af ejendommens fællesudgifter. Fællesudgifter kan for eksempel være vedligeholdelse, ejendomsskatter og lån i ejendommen. Udover boligafgiften skal du lægge ydelsen på eventuelle lån, som du har fået i banken til finansiering af dit køb.

Din månedlige husleje er altså sammensat af boligydelsen plus eventuelle låneydelser.

Nyetablerede andelsboligforeninger

Det er som regel nemmere at få en andelsbolig i en nyetableret andelsboligforening. Det skyldes flere forhold, ikke mindst at indskuddet og boligafgiften ofte er forholdsvis høje.Du skal være opmærksom på, at mange nyetablerede andelsboligforeninger ofte har en finansiering baseret på lån med rentetilpasning og afdragsfrihed. Rentestigninger kan derfor påvirke din boligafgift. Du kan komme ud for, at den samlede husleje for en andelsbolig er dyrere end for en tilsvarende ejerbolig.

Få rådgivning fra starten

I Swedbank er vi eksperter i andelsboligfinansiering. Vi anbefaler derfor, at du taler med os så tidligt som muligt, hvis du overvejer at købe en andelsbolig. Du kan kontakte os ved at ringe 8897 9030 eller sende en mail til