Gå til tekst

Hvis du vil klage

Hvis du er utilfreds med den behandling eller den rådgivning, du har fået, har du mulighed for at klage.

I Swedbank gør vi meget for at lytte og yde en rådgivning, der tager udgangspunkt i netop dine ønsker, planer og behov. 

Som udgangspunkt er det en god idé, at du henvender dig direkte til den medarbejder, du har været i kontakt med eller medarbejderens chef, for at finde en løsning. Ved at henvende dig direkte, får du oftest den bedste oplevelse.

Kan I ikke nå til enighed - og hvis du derfor ønsker at klage - kan du kontakte bankens ledelse, som fungerer som Swedbanks klageansvarlige i Danmark.

Du kan skrive til os på eller ved at sende et brev til

Swedbank
Kalvebod Brygge 45
1560 København V

Brev bedes mærket: Klage.

Swedbanks ledelse vil herefter sende dig en kvittering for modtagelsen af klagen, og herefter behandle klagen. Du kan påregne at få svar inden for 4 uger, fra banken har modtaget din klage.

Hvis du ikke får medhold i din klage, har du mulighed for at rette henvendelse til:

Email: klagomal.sodra@swedbank.se

Swedbank
Att: Klagomålssamordnare
Box 124
372 22 Ronneby

Hvis du stadig er uenig i Swedbanks behandling af din henvendelse eller resultatet heraf, kan du vælge at indbringe din klage for

Det finansielle ankenævn
Sekretarieratet for det finansielle ankenævn
St. Kongensgade 62, 2. sal
1264 København K

sek@fanke.dk
Telefon 35 43 63 33
www.fanke.dk

Hvis du ønsker at læse afgørelserne på sager, hvor Swedbank har været indberettet til Pengeinstitutankenævnet, så kan du læse dem her

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr.