Sådan fungerer Kortindløsning via Telefonordre

Med telefonordre menes en bestilling af varer eller tjenester pr. telefon. Din kunde oplyser sit kortnummer, navn og kortets udløbsdato. Eftersom du får oplysningerne pr. telefon, mangler kortkundens underskrift samt kortnummeret og øvrige kortoplysninger. Vi kræver derfor, at kortets sikkerhedskode oplyses ved bestillingen (de tre cifre i underskriftsfeltet bag på kortet). Oplysningerne lægges direkte ind i en internetbaseret betalingsterminal, som du får ved at indgå en aftale med en Payment Service Provider (PSP). Swedbank Card Services samarbejder med de fleste Payment Service Providers på det danske marked.

Du kan læse mere om Payment Service Provider her.

Pengene for kortkøbet sættes derefter ind på din konto allerede anden bankdag efter, at kortbetalingen har fundet sted, og vi udbetaler altid bruttobeløbet. Afgiften debiteres en gang om måneden bagud.

Betalingslink

Gennem dit betalingsmodul, kan du nu tilbyde dine kunder at betale via betalingslink. Du sender en e-mail til kunden under samtalen med et link til betaling i. Kortkunden klikker på linket, og bliver så dirigeret videre til betalingsmodulets hjemmeside hvor kortoplysningerne angives. Derefter identificerer kortkunden sig med 3D secure, og betalingen gennemføres efter en automatisk kortkontrol (autorisation) hos Card Services.

Fordelen ved betalingen via betalingslink er, at kortkunden har identificeret sig, samtidig med at kortkunden slipper for at oplyse sine kortoplysninger i telefonen.

Hvis du vil tilbyde betaling via betalingslink til dine kunder, så skal du kontakte dit betalingsmodul for at sikre dig, at de tilbyder denne tjeneste.

Pris

Kontakt vores salgsafdeling pr. telefon eller pr. e-mail for at få oplysninger om pris.