Gå til tekst

Spørgsmål og svar – Kortindløsning Nethandel

Man with a phone in front of a tractor.
 • En Payment Service Provider er en leverandør af den tekniske betalingsløsning, som gør det muligt at modtage kortbetalinger via internettet. Payment Service Provideren svarer til terminaloperatøren i den fysiske handel og er det tekniske bindeled mellem internetforretningen og Swedbank Pay som kortindløser. Læs mere om godkendte Payment Service Providers.
   

 • Din netforretning kan fortsat acceptere Dankort, når Swedbank Pay er indløser af VISA og Mastercard. Hvis du allerede har en aftale med Nets om indløsning af Dankort, skal denne aftale fortsætte uændret

 • En indløsningsaftale med Swedbank Pay på det danske marked omfatter alle typer af debetkort og kreditkort brandet med VISA og Mastercard. Herunder også VISA Electron, Maestro, V PAY og Eurocard.

 • Udbetalingen fra kortomsætningen sker efter kun 2 bankdage til en konto i et dansk pengeinstitut. Udbetalingen gennemføres som en bruttoafregning uden fradrag af omkostninger, der først faktureres måneden efter.

 • Serviceafgifter og andre gebyrer faktureres månedsvis bagud til betaling den 15. i måneden. Det er en betingelse for indløsningsaftalen, at Swedbank Pay kan fakturere forretningens konto direkte via betalingsservice.

 • SSL (Secure Sockets Layer) er en krypteringsstandard, der anvendes til at kryptere kortinformationen, når den sendes mellem kortkunden og internetforretningen.

 • Verified by Visa er VISA’s version af den tekniske standard 3D Secure, der anvendes til sikker identifikation kortholder via internettet. Læs mere om 3D Secure.
   

 • Mastercard Identity Check er Mastercards version af den tekniske standard 3D Secure, der anvendes til sikker identifikation af kortholder via internettet Læs mere om 3D Secure.

 • Ved anvendelse af 3D Secure (Verifeid by Visa og Mastercard Identity Check) reducerer forretningen risikoen ved kortbetalinger via internettet.

 • Sikkerhedskoden er de sidste tre cifre i signaturfeltet på bagsiden af betalingskortet. CVC2 og CVV2 er henholdsvis Mastercards og VISA’s betegnelser for denne sikkerhedskode.

 • Multicurrency er en tjeneste, der giver din netforretning mulighed for at acceptere betalinger med betalingskort i andre valutaer end den nationale valuta og få udbetalt likviditeten i anden valuta.

Show less