Gå til tekst

Spørgsmål og svar – Kortindløsning Butik

Card purchase - small business

Her finder du svar på de mest almindelige spørgsmål vedrørende kortindløsning med betalingsterminaler. Kan du ikke finde det, du søger, kan du altid kontakte Swedbank Pay Support.

 • En betalingsterminal, den der tidligere blev kaldt en Dankortterminal, er det tekniske udstyr, som håndterer kortbetalinger i forretningen. Terminalen læser informationerne fra kundens betalingskort og transmitterer informationerne videre til Swedbank Pay via terminaloperatøren. Betalingsterminalen kan være fritstående eller integreret til kasseapparatet, og der findes en række forskellige terminalløsninger, som dækker forskellige behov. Læs mere om terminaler.

 • En terminaloperatør er udbyderen af den tekniske infrastruktur, som betalingsterminalen er forbundet med. Terminaloperatøren er altså det tekniske bindeled mellem betalingsterminalen i forretningen og Swedbank Pay som kortindløser. Terminaloperatøren kaldes også for en Payment Service Provider (PSP).

 • For at kunne acceptere betalingskort i betalingsterminalen, skal du have en indløsningsaftale med indløserne af de enkelte typer af betalingskort. Swedbank Pay tilbyder indløsning af alle betalingskort der bærer logoer med VISA eller Mastercard, herunder også VISA Electron, Maestro, Eurocard, V PAY mv.

   

  Hvis din forretning har indløsningsaftaler med andre indløsere om modtagelse af andre typer af betalingskort, eksempelvis Dankort eller Diners, kan du fortsat modtage disse i samme terminal.
   

 • Nej - du behøver ikke skifte udstyr i din forretning. Den eksisterende betalingsterminal kan som udgangspunkt godt benyttes og endda uden besøg af en teknikker. Når du har underskrevet indløsningsaftalen med Swedbank Pay, klarer vi resten direkte med terminaloperatøren.

 • Swedbank Pay sælger ikke terminaler på det danske marked. Men vi samarbejder med de førende leverandører og formidler gerne kontakten til dem.

 • Du kan naturligvis fortsat modtage Dankortbetalinger, sideløbende med at Swedbank Pay indløser betalinger med VISA og Mastercard.

  Hvis du allerede har en aftale med PBS om indløsning af Dankort, skal denne aftale fortsætte uændret.

 • En indløsningsaftale med Swedbank Pay på det danske marked omfatter alle typer af debetkort og kreditkort brandet med VISA og Mastercard, herunder også VISA Electron, Maestro, V PAY og Eurocard.

 • Udbetalingen sker efter kun 2 bankdage til en konto i et dansk pengeinstitut. Udbetalingen gennemføres som en bruttoafregning uden fradrag af omkostninger, der først faktureres måneden efter. Læs mere om priser og vilkår. 

 • Nej - en indløsningsaftale kan kun anvendes til det salgssted, som er omfattet af aftalen. Hvis flere fysiske salgssteder eller internetforretninger tilhører samme juridiske ejer, skal du ved fysiske forretninger indgå en indløsningsaftale for hvert salgssted. For internetforretninger skal der laves en aftale for hver URL-adresse.

 • Serviceafgifter og andre gebyrer faktureres månedsvis bagud til betaling den 15. i måneden. Det er en betingelse for indløsningsaftalen, at Swedbank Pay kan fakturere forretningens konto direkte, via Betalingsservice.

 • Forud for faktureringen af serviceafgifter og andre gebyrer modtager du en afregningsspecifikation enten pr. post eller via e-mail. Som udgangspunkt vil afregningsspecifikationen dog blive sendt pr. post. Specifikationen indeholder information om antallet af korttransaktioner, den samlede transaktionssum, beregnet serviceafgift pr. korttype samt information om andre gebyrer, herunder factoringafgift, som vil blive opkrævet.

 • En serviceafgift er den afgift, der betales for at modtage internationale betalingskort. Denne er som udgangspunkt en procentsats, der beregnes af kortomsætningen afhængig af korttypen. Læs mere om serviceafgifter under generelle priser og vilkår. 

 • En factoringafgift er en afgift, der betales for at opnå en hurtigere afregning af likviditeten fra kortomsætningen. Swedbank Pay afregner som standard efter 2 bankdage. Læs mere om factoringafgifter under generelle priser og vilkår. 

 • Afregningsdage er det antal bankdage, der går, fra den autoriserede korttransaktion er modtaget hos Swedbank Pay, til korttransaktionen er afregnet og til rådighed for forretningens bank. Swedbank Pay udbetaler likviditeten fra en korttransaktion efter kun 2 bankdage.

  Læs mere om afregningsdage under generelle priser og vilkår.

 • Interchange fee er en afgift, som Swedbank Pay betaler til kortudstederen af betalingskortet. Denne afgift er indeholdt serviceafgiften. 

 • Du kan prøve med at anvende købet uden kode (Evt. med kontaktløs). Det er kortholders bank som bestemmer, om købet bliver godkendt uden PIN kode. Terminalen vil meddele om købet bliver godkendt eller ej. Hvis købet ikke bliver godkendt, så bliver kortholder nødt til at betale på en anden måde, og kontakte sin bank for at få et nyt kort eller sin PIN.