Fordele ved en Koncernkonto:

  • Giver samlet oversigt over koncernens likviditet
  • Optimerer koncernens balance
  • Bedre udnyttelse af kreditrammer og dermed mindre kreditbehov i koncernen som helhed
  • Nemmere koncernrapportering