Indgående betalinger

Når virksomheden skal modtage betalinger fra udlandet, er det vigtigt at oplyse indbetaleren om IBAN nummer og bankens BIC/SWIFT. IBAN-nummeret på en konto i Swedbank, finder du på kontoudtoget eller i Internetbanken.Swedbanks BIC er : SWEDDKKK.

Hvad er BIC?

BIC-koden (Bank Identifier Code), som også kaldes SWIFT-adressen, består af 8 eller 11 bogstaver / tal og er pengeinstituttets internationale registreringsnummer, som anvendes til at identificere de forskellige pengeinstitutter i hvert enkelt land.

Hvad er IBAN?

IBAN (International Bank Account Number) er et nummer, som er tilknyttet alle konti i Europa. IBAN består af en landekode efterfulgt af en kode for kontohavers bank og selve kontonummeret. IBAN anvendes ved udenlandske overførsler, men sammensætningen og længden af IBAN er ikke ens i alle lande. IBAN er med til at sikre, at overførslen kommer sikkert og hurtigt frem til modtagerens konto. IBAN er obligatorisk i alle EU-lande, men flere og flere lande udenfor EU kræver nu også korrekt IBAN.

Udgående betalinger

Når du foretager en betaling, er det meget vigtigt, at du er i besiddelse af de korrekte informationer om modtagerens bank og kontonummer i udlandet.

Du skal altid angive korrekt og tydelig information både om modtagers bank og modtagende kunde med oplysninger om IBAN nummer og BIC/SWIFT kode. Vi anbefaler altid at indtaste navn og adresse på modtageren ved overførsler til lande udenfor Europa.

Vær opmærksom på, at vi opkræver reparationsgebyr for manuel håndtering, hvis der er fejl eller manglende information i dine betalingsinstruktioner.

Bemærk at det kun er gennemførelsen af betalingen, der er bankens ansvar.

Der findes tre forskellige betalingstyper, som du kan anvende:

  • Swedbankbetaling
  • Normalbetaling og
  • Ekspresbetaling

Swedbankbetaling

Anvendes ved overførsler til konti indenfor Swedbank-koncernen og omfatter betalinger til Swedbank i følgende lande: Estland, Letland, Litauen, Norge, Finland og Sverige og i følgende valutaer: DKK, EUR, NOK, SEK og USD.

Beløbet indsættes på modtagers konto samme dag, såfremt overførslen registreres inden kl. 15.30 og sendes i USD, EUR, DKK eller SEK. Andre valutaer skal registreres inden kl.15.00.

Normalbetaling

En Normalbetaling anvendes ved overførsel til konti udenfor Swedbank og til den øvrige verden.

Varighed for overførslen afhænger af, hvilken valuta samt hvilken bank og land pengene overføres til.

Når du har sendt / modtaget en betaling til / fra udlandet, sender banken en advisering med oplysning om beløb, vekselkurs, udbetalingsdag, afsender etc. til din e-boks.

Ekspresbetaling

Hvis du ønsker at pengene når hurtigere frem til modtageren, er der mulighed for at vælge en Ekspresbetaling. Denne type betaling vil typisk tage 0-1 dag alt afhængig af valuta.

Ekspresbetaling anvendes ved overførsler til konti udenfor Swedbank.