Dette websted benytter cookies til at forbedre kvaliteten af dit besøg. Når du bruger vores hjemmeside accepter du vores brug af cookies. Læs mere om cookies og hvordan du kan deaktivere dem

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Risikoklassificering

Formålet med risikoklassificering er at skærpe kundernes opmærksomhed over for nogle grundlæggende risikofaktorer ved et lån men samtidig bevare kundernes frie valg til at vælge de lån, som de ønsker.

Risikoklassificeringen har til formål at sætte forbrugeren i stand til let og hurtigt at se, om der er forhold ved lånet, som denne bør være særligt opmærksom på.

Tilbud om lån og kreditter med pant i fast ejendom eller pant i andelsbolig skal risikoklassificeres i grøn (lav risiko), gul (mellem risiko) og rød (høj risiko). Ved at sammenligne din egen risikoprofil med lånets risikoprofil, kan du hurtigt se, om de matcher.

Risikoklassificering for låne- og kredittilbud på over 100.000 kr med pant i fast ejendom eller pant i andelsbolig.

Produkter Valuta Afviklingsprofil trafikljus grøn trafikljus gul trafikljus rød
Andelsboliglån DKK med afdrag eller i periode uden afdrag trafikljus gul
Andelsboligkredit DKK trafikljus gul
Prioritetslån DKK med afdrag trafikljus gul
Billån DKK med afdrag trafikljus gul
Forbrugslån DKK med afdrag trafikljus gul
Kassekredit DKK trafikljus gul
Swedbank Hypotek SEK med afdrag eller i periode uden afdrag trafikljus rød
Topplån i SE SEK med afdrag trafikljus rød

 Inddeling af udlånsprodukter mod pant i fast ejendom eller pant i en andel i en andelsboligforening i risikokategorier

Kategori Beskrivelse Eksempler
trafikljus grøn Et låne- eller kredittilbud, som i hele lånets løbetid afdrages løbende og er fastforrentet eller variabelt forrentet med renteloft

1) Fastforrentede banklån med afdrag.

2) Fastforrentede lån ydet af andre långivere end banker og realkreditinstitutter med afdrag.

3) Variabelt forrentede lån med afdrag og renteloft.

4) Fastforrentede andelsboliglån med afdrag.

5) Variabelt forrentede andelsboliglån med afdrag og renteloft.

trafikljus gul Et låne- eller kredittilbud, der er variabelt forrentet og/eller afdragsfrit i hele eller dele af lånets løbetid

1) Fastforrentede banklån uden afdrag.

2) Variabelt forrentede realkreditlån med/uden afdrag.

3) Variabelt forrentede banklån med/uden afdrag.

4) Variabelt lån ydet af andre långivere end banker og realkreditinstitutter med/uden afdrag.

5) Fastforrentede lån ydet af andre långivere end banker og realkreditinstitutter uden afdrag.

6) Variabelt forrentede andelsboliglån med/uden afdrag.

7) Variabelt forrentede lån med renteloft uden afdrag.

trafikljus rød Et låne- eller kredittilbud der:

a) udbydes som en pakke bestående af et lån og et selvstændigt finansielt instrument bortset fra en fastkursaftale og kurskontrakt,

b) er optaget i anden valuta end DKK og EUR, eller

c) ikke kan indfris til kurs 105 eller derunder efter 9 år eller senere.

1) Lån optaget i anden valuta end DKK eller EUR.

2) Lån i SEK med fast rente kan medføre ränteskillnadsersättning. Indfrielseskurs kendes derfor ikke.

Alle eksempler forudsætter en hovedstol på over 100.000 kr.

Luk Udskriv