Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Privat

Cnala in the city

Andelsbolig i Danmark

Skal du ud og købe en andelsbolig, eller ønsker du at overføre et eksisterende andelsboliglån/kredit til os, så kan vi tilbyde en meget attraktiv finansiering af din andelsbolig.

Young couple walking down the street

Ejerbolig i Danmark

Skal du ud og købe en ejerbolig? Swedbank tilbyder nu Prioritetslån i forbindelse med køb af ejerbolig i København og Frederiksberg kommune.

Whtie gate orange flowers

Bolig i Sverige

Overvejer du at købe bolig i Sverige? Vi gør dit boligkøb enkelt. Vi har kompetence og mange års erfaring fra både det svenske og det danske boligmarked.

Aktuelt

Swedbank, filial af Swedbank AB (publ) i Danmark ændrer renten

16-04-2015 12:30

Som følge af Danmarks Nationalbanks renteændring af indskudsbevisrenten torsdag den 5. februar 2015 til -0,75% p.a., nedsætter Swedbank, filial af Swedbank AB (publ), Sverige renten på udvalgte variabelt forrentede indlån gældende fra den 27. april 2015. Ændringen sker desuden i henhold til Swedbanks Almindelige Forretningsbetingelser – Forbrugere pkt. 3 med henvisning til udviklingen på pengemarkederne.

Desuden nedsættes renten ekstraordinært på udvalgte variabelt forrentede Andelsboliglån og - kreditter.

Renten på E-Sparkonto nedsættes med 0,25 %-point til 0,00% p.a. Renten på Fremtidskonto ændres, så alt indestående fremover forrentes med 0,00% p.a.  
Desuden nedsættes renten på Børneopsparing med 0,50 %-point til 0,50 %-point.

Gebyr for overførsel til anden bank for ikke-helkunder med E-Sparkonto ændres fra 25 kr. til 2 kr.

Udlån til Andelsbolig nedsættes med op til 0,25 %-point.
Renteændring gælder ikke for kunder, som har lån med referencerente til Nationalbankens Udlånsrente. Her skete der rentenedsættelse med 0,15 %-point med virkning fra den 2. februar 2015.

Situationen i Grækenland

02-07-2015
Den økonomiske situation i Grækenland er i øjeblikket meget usikker, og de græske banker holder lukket hele ugen.
Hvis du er på vej på ferie i Grækenland, anbefaler Udenrigsministeriet, at man tager ekstra kontanter med, også til de tilfælde, hvor der kan være problemer med at betale med kort.
Det er tilladt at tage op til 10.000 Euro med ind i Grækenland.
Hvis du skal lave en udenlandsk overførsel til Grækenland, bedes du kontakte os omkring dette på telefon 8897 9012.

Indskydergaranti – dækningsregler fra 1. juni 2015

12-06-2015
Garantiformuen dækker indestående beløb på en konto i pengeinstitutter i tilfælde af dettes konkurs med op til et beløb, der svarer til EUR 100.000, dvs. ca. 750.000 kr.

Har du lån i samme pengeinstitut, og som er forfaldent til betaling, bliver det beløb du skylder trukket fra dine indlån, før du får dækning fra Garantiformuen.

Pensionskonti er dækket ubegrænset.

Indskud der har et socialt formål i henhold til lov, f.eks. arbejdsskadeerstatning eller personskadeerstatning eller erstatning fra Lønmodtagernes Garantifond m.fl. er beskyttet op til EUR 150.000, dvs. ca. 1 mio. kr. i maksimalt 6 måneder fra de blev sat ind på kontoen.

Indskud som følge af skader forvoldt ved kriminalitet eller fejlagtig domfældelse er også beskyttet op til EUR 150.000, dvs. 1 mio. kr. i maksimalt 6 måneder fra de blev sat ind på kontoen.

Indskud som følge af transaktioner med fast ejendom, der hovedsageligt har været brugt til eller hovedsageligt skal bruges til andre formål end erhvervsmæssige, dækkes op til et beløb, der svarer til EUR 10 mio., i op til 12 måneder fra beløbet indsættes på kontoen.

Facebook

svar dine spørgsmål direkte Facebook

Nyhedsbrev ny

Acorn leaning

Vores renter og gebyrer

overförsel ny

Luk Udskriv