Dette websted benytter cookies til at forbedre kvaliteten af dit besøg. Når du bruger vores hjemmeside accepter du vores brug af cookies. Læs mere om cookies og hvordan du kan deaktivere dem

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Fakta om Andelsboliglån og Andelsboligkredit

Gældende fra 8. juni 2018

Andelsboligfinansiering

Vi tilbyder en finansiering på op til 90% af din andelsboligs værdi. Hvis du har brug for mere end 50% belåning, har vi dog et krav om, at du skal afvikle den del af finansieringen, som er udover de første 50%, og at denne skal afvikles indenfor maksimalt 30 år.

Andelsboliglån

Vi tilbyder Andelsboliglån med løbetid på op til 30 år.
Vælger du at optage finansieringen som Andelsboliglån, udbetales hele lånet på én gang. Hermed betaler du rente af hele lånebeløbet fra udbetalingsdatoen.

Andelsboligkredit

Andelsboligkreditten tilbydes med løbetid på op til 25 år.
Andelsboligkreditten er en mere fleksibel løsning i forhold til et Andelsboliglån. Her overfører du selv de beløb, du skal bruge. Du betaler altså alene kun rente af det beløb, som er trukket på kreditten.
Du har mulighed for at bruge Andelsboligkreditten som løn- og budgetkonto, da Betalingsservice kan tilmeldes kontoen.
Der er mulighed for at tilknytte VISA/dankort til kontoen. Se renter og gebyrer.

Ønsker du at vide mere

Du kan altid kontakte vores boligrådgivere, hvis du har spørgsmål. Ring til os på 8897 9030 eller send en mail til boliglan@swedbank.dk

Værd at vide om Andelsboligfinansiering i Swedbank


Rentevilkår

Renten på både Andelsboliglånet og Andelsboligkreditten er variabel, og følger bankens til enhver tid gældende priser og satser.
Renten tilskrives kvartalsvis den 30. marts, 30. juni, 30. september og 30. december. Renteberegningsmetode er 365 dage.
Udlånsrenten på din andelsboligfinansiering er afhængig af, om din samlede finansiering er over eller under kr. 700.000.
Men du har mulighed for at kontakte os for at drøfte en omlægning af din finansiering. Omlægning sker i henhold til vores til enhver tid gældende prisliste.

Vurderingsfastsættelse

Belåning sker som udgangspunkt i henhold til den andelskrone, andelsboligforeningen har fastlagt.
Afhængig af hvor meget du skal låne, sammenholdt med andelsboligens vurdering, kan vi kræve en ekstern vurdering af andelsboligen.
Bor du i København eller på Frederiksberg, vil det være vores egen vurderingsmand, der vurderer din andelsbolig. Hvis sagen haster, og vores egen vurderingsmand ikke har mulighed for at vurdere din andelsbolig, så kan vurdering ske af vores eksterne vurderingsmand.
Bor du ikke i København eller på Frederiksberg, så sker vurdering af vores eksterne vurderingsmand.
Vurderingshonorar til ekstern vurderingsmand betales af dig. Vi bruger kun EDC Mæglerne som ekstern vurderingsmand. Honorarets størrelse kan oplyses ved henvendelse til os.
Hvis du ikke i forvejen har lønkonto hos os, skal vurderingshonorar indbetales til os, før vi bestiller en vurdering.

Sikkerhedsstillelse

Som sikkerhed for lånet eller kreditten skal vi have pant i ejendommen i form af 1. prioritets ejerpantebrev. Størrelse af pantebrevet skal modsvare lånets størrelse.

Indfrielsesvilkår

Lån/kredit kan til enhver tid indfries til kurs 100.

Etableringsomkostninger

Vi har et fast etableringsgebyr uanset lånets størrelse.
Hertil kommer omkostninger til det offentlige i form af fast tinglysningsafgift, variabel tinglysningsafgift og tingbogsattest, samt eventuel ekstern vurderingsmand.

Godkendelse af din økonomi

Bevilling af lån eller kredit sker efter bankens sædvanlige kreditvurdering.
Det er et krav for at blive godkendt til lån eller kredit, at du skal have din lønkonto i Swedbank.

Godkendelse af andelsboligforeningens økonomi

Vi kigger ikke kun på din personlige økonomi, men i høj grad også på økonomien i andelsboligforeningen.
Vi vil ikke kunne godkende andelsboligforeningen, hvis foreningen har gæld for mere end 50% af ejendommens offentlige ejendomsvurdering.
Derudover kan der være andre forhold som gør, at vi ikke kan godkende foreningen.

Luk Udskriv