Dette websted benytter cookies til at forbedre kvaliteten af dit besøg. Når du bruger vores hjemmeside accepter du vores brug af cookies. Læs mere om cookies og hvordan du kan deaktivere dem

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Spørgsmål og svar - Kortindløsning Butik

Her finder du svar på de mest almindelige spørgsmål vedrørende kortindløsning med betalingsterminaler. Kan du ikke finde det, du søger, kan du altid kontakte kundeservice.

Spørgsmål og svar

Hvad er en betalingsterminal?

En betalingsterminal, den der tidligere blev kaldt en Dankortterminal, er det tekniske udstyr, som håndterer kortbetalinger i forretningen. Terminalen læser informationerne fra kundens betalingskort og transmitterer informationerne videre til Card Services via terminaloperatøren. Betalingsterminalen kan være fritstående eller integreret til kasseapparatet, og der findes en række forskellige terminalløsninger, som dækker forskellige behov.Læs mere om terminaler. 

Hvad er en terminaloperatør?

En terminaloperatør er udbyderen af den tekniske infrastruktur, som betalingsterminalen er forbundet med. Terminaloperatøren er altså det tekniske bindeled mellem betalingsterminalen i forretningen og Card Services som kortindløser. Terminaloperatøren kaldes også for en Payment Service Provider (PSP).

Hvilke betalingskort kan anvendes i betalingsterminalen?

For at kunne acceptere betalingskort i betalingsterminalen, skal du have en indløsningsaftale med indløserne af de enkelte typer af betalingskort. Card Services tilbyder indløsning af alle betalingskort der bærer logoer med VISA eller Mastercard, herunder også VISA Electron, Maestro, Eurocard, V PAY mv.

Hvis din forretning har indløsningsaftaler med andre indløsere om modtagelse af andre typer af betalingskort, eksempelvis Dankort eller Diners, kan du fortsat modtage disse i samme terminal.

Skal forretningen udskifte betalingsterminalen, når Card Services er indløser?

Nej - du behøver ikke skifte udstyr i din forretning. Den eksisterende betalingsterminal kan som udgangspunkt godt benyttes og endda uden besøg af en teknikker. Når du har underskrevet indløsningsaftalen med Card Services, klarer vi resten direkte med terminaloperatøren.

Hvor kan forretningen købe nye betalingsterminaler?

Card Services sælger ikke terminaler på det danske marked. Men vi samarbejder med de førende leverandører og formidler gerne kontakten til dem.

Hvad med Dankortet?

Du kan naturligvis fortsat modtage Dankortbetalinger, sideløbende med at Card Services indløser betalinger med VISA og Mastercard.

Hvis du allerede har en aftale med PBS om indløsning af Dankort, skal denne aftale fortsætte uændret.

Hvilke typer af betalingskort er omfattet af indløsningsaftalen med Card Services?

En indløsningsaftale med Card Services på det danske marked omfatter alle typer af debetkort og kreditkort brandet med VISA og Mastercard, herunder også VISA Electron, Maestro, V PAY og Eurocard.

Hvordan sker udbetalingen af likviditeten fra kortomsætning?

Udbetalingen sker efter kun 2 bankdage til en konto i et dansk pengeinstitut. Udbetalingen gennemføres som en bruttoafregning uden fradrag af omkostninger, der først faktureres måneden efter. Læs mere om priser og vilkår. 

Kan samme indløsningsaftale anvendes til flere forretninger?

Nej - en indløsningsaftale kan kun anvendes til det salgssted, som er omfattet af aftalen. Hvis flere fysiske salgssteder eller internetforretninger tilhører samme juridiske ejer, skal du ved fysiske forretninger indgå en indløsningsaftale for hvert salgssted. For internetforretninger skal der laves en aftale for hver URL-adresse.

Hvordan sker fakturering af serviceafgifter og andre gebyrer?

Serviceafgifter og andre gebyrer faktureres månedsvis bagud til betaling den 15. i måneden. Det er en betingelse for indløsningsaftalen, at Card Services kan fakturere forretningens konto direkte, via Betalingsservice.

Hvordan sker adviseringen af kortbetalingerne?

Forud for faktureringen af serviceafgifter og andre gebyrer modtager du en afregningsspecifikation enten pr. post eller via e-mail. Som udgangspunkt vil afregningsspecifikationen dog blive sendt pr. post. Specifikationen indeholder information om antallet af korttransaktioner, den samlede transaktionssum, beregnet serviceafgift pr. korttype samt information om andre gebyrer, herunder factoringafgift, som vil blive opkrævet.

Hvad er en serviceafgift?

En serviceafgift er den afgift, der betales for at modtage internationale betalingskort. Denne er som udgangspunkt en procentsats, der beregnes af kortomsætningen afhængig af korttypen. Læs mere om serviceafgifter under generelle priser og vilkår. 

Hvad er en factoringafgift?

En factoringafgift er en afgift, der betales for at opnå en hurtigere afregning af likviditeten fra kortomsætningen. Card Services afregner som standard efter 2 bankdage. Læs mere om factoringafgifter under generelle priser og vilkår. 

Hvad betyder afregningsdage?

Afregningsdage er det antal bankdage, der går, fra den autoriserede korttransaktion er modtaget hos Card Services, til korttransaktionen er afregnet og til rådighed for forretningens bank. Card Services udbetaler likviditeten fra en korttransaktion efter kun 2 bankdage.Læs mere om afregningsdage under generelle priser og vilkår. 

Hvad er interchange fee?

Interchange fee er en afgift, som Card Services betaler til kortudstederen af betalingskortet. Denne afgift er indeholdt serviceafgiften. 

 

Luk Udskriv