We use cookies to provide you with a better online experience. By visiting our site you accept our use of cookies.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Priser og vilkår

Swedbank Card Services tilbyder attraktive priser, der fastsættes individuelt baseret på din forretning. Den endelige aftale afhænger blandt andet af din virksomheds omsætning, kundesegment og branche.

Prisen for kortindløsning på det danske marked er som udgangspunkt sammensat af følgende elementer:

  • Serviceafgifter
  • Minimumsgebyr
  • Afregningsdage (Altid 2 bankdage)
  • Etableringsgebyr

Det er ikke nødvendigvis alle priselementerne, som indgår i den enkelte indløsningsaftale, men kan være en kombination af flere elementer. Kontakt derfor Card Services direkte for et tilbud, der er skræddersyet til din virksomhed.

Du kan læse mere om de enkelte priselementer nedenfor.

Serviceafgifter

Serviceafgiften er som udgangspunkt en procentsats, der beregnes af kortomsætningen afhængig af korttypen. Serviceafgiften er angivet ud fra de overordnede korttyper: kreditkort og debetkort, om kortet er udstedt på VISA eller Mastercard brandet, om kortudstederen er dansk eller udenlandsk, og hvorvidt kortet er udstedt til erhvervskunder (business/corporate) eller forbrugere (private). Det er til enhver tid kortudstederen sammen med kortorganisationen, som definerer den overordnede korttype og udstedelseslandet for det enkelte kort.

For enkelte korttyper kan der være angivet et maksimum- eller minimumsbeløb for den beregnede serviceafgift.

Serviceafgiften indeholder desuden den interbankafgift (interchange fee), som Swedbank Card Services er forpligtet til at betale til kortudstederen. Denne afgift er den væsentligste omkostning for Swedbank Card Services, og den er derfor afgørende for niveauet af serviceafgiften på de enkelte korttyper.

Maksimale serviceafgifter

I henhold til bekendtgørelsen om gebyrer ved brug af betalingsinstrumenter i den fysiske handel, (§ 3, stk. 2, nr. 1411 af 28. december 2011), er Swedbank Card Services forpligtet til at offentliggøre de maksimale serviceafgifter pr. korttype.

Der er som udgangspunkt ingen kunder, der betaler den maksimale serviceafgift på alle korttyper. Swedbank Card Services fastsætter derimod serviceafgifterne baseret på en individuel vurdering. Blandt andet på baggrund af den enkelte forretnings kortomsætning og sammensætning af transaktioner.

De listede serviceafgifter er dermed ikke et udtryk for standardpriser, og de giver ikke et fyldestgørende billede af, hvad en gennemsnitlig forretning betaler i serviceafgifter hos Swedbank Card Services. Prislisten har alene til formål at opfylde lovens krav om offentliggørelse af de maksimale serviceafgifter.

Du kan hente dokumentet indeholdende de maksimale serviceafgifter pr. korttype her.

Factoringafgift

Factoringafgiften beregnes som en procentsats af den samlede kortomsætning og er historisk en afgift, der betales af forretningen for at opnå en hurtigere afregning af kortomsætningen. Factoringafgiften skal derfor ses i forhold til antallet af afregningsdage. Få afregningsdage medfører derfor som udgangspunkt en højere factoringafgift.


Afregningsdage

Afregningsdage er det antal bankdage, der går, fra den autoriserede korttransaktion er modtaget hos Swedbank Card Services, til korttransaktionen er afregnet og til rådighed for forretningens bank.

Swedbank Card Services har grundlæggende den holdning, at forretningens likviditet arbejder bedst hos forretningen. Vi afregner derfor likviditeten i samme frekvens, som Swedbank Card Services selv får afregning fra kortorganisationerne. Det betyder, at Swedbank Card Services afregner likviditeten fra kortomsætningen til forretningen efter kun 2 bankdage.

Etableringsgebyr

Etableringsgebyret er et engangsgebyr, der betales, når indløsningsaftalen er implementeret hos Swedbank Card Services.

Luk Udskriv